Iată întrebările biblice la care au răspuns cele două echipe de la Clubul Copiilor de sâmbăta (16. 04. 2011).

Întrebările au avut un grad de dificultate mediu. Cei 10 coechipieri au lucrat în echipă, fiecare contribuind la răspunsul corect în măsura în care îl ajutau cunoştinţele.

1. Cum se numeşte proorocul trimis să propovăduiască pocăinţa poporului ninivitean?

2. Cum îl cheamă pe fratele Apostolului Petru?

3. Cum se numeşte fiul regelui David, care i-a urmat la tron?

4. Cum se numeşte proorocul care era bâlbâit din fire?

5. Cum se numeşte fiul lui Avraam care era cât pe ce să fie jertfit?

6. Cum se numeşte nepotul lui Avraam, care a scăpat de focul care a venit peste Sodoma şi Gomora?

7. Cum se numeşte adolescentul vândut de fraţii săi, iar pe urmă a ajuns mai mare peste tot Egiptul?

8. Cum se numeşte fratele lui Moise proorocul?

9. Cum se numeşte cel mai puternic om (din punct de vedere fizic) amintit în Vechiul Testament?

10. Cum se numeşte proorocul ridicat la cer în căruţă de foc?

11. Cum se numeşte proorocul aruncat de viu în groapa cu lei?

12. Cum se numeşte verişoara Maicii Domnului?

13. Cum se numeşte Evanghelistul care era vameş de meserie?

14. Cum se numeşte Evanghelistul care era doctor de meserie?

15. Cum se numeşte Evanghelistul care era pescar de meserie?

16. Cum se numeşte primul bărbat chemat de Mântuitorul să fie apostol?

17. Cum se numeşte fariseul care a stat noaptea de vorbă cu Mântuitorul?

18. Cum se numeşte cel care a cerut de la Pilat trupul mort al Mântuitorului şi l-a pus în mormântul său?

19. Cum se numeşte mai marele sinagogii a cărui fiică a fost înviată de Mântuitorul?

20. Cum se numeşte fiica Irodiadei care a cerut să fie tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul la petrecerea lui Irod?

21. Cu cine a stat de vorbă Mântuitorul pe muntele Taborului?

22. Cum se numeşte sora Mariei şi a lui Lazăr cel înviat din morţi de către Mântuitorul?

23. Cum se numeşte femeia care l-a văzut pe Mântuitorul la mormântul său, după învierea Sa din morţi cu trupul?

24. Care dintre apostoli a stat lângă cruce când Mântuitorul era răstignit?

25. Care e cea mai importantă persoană din Biserică? (Răspuns: Nu, nu e preotul. E Dumnezeu!)

Întrebările suplimentare pentru departajare:

26. Cum se numeşte fratele Apostolului Iacov, fiul lui Zevedeu?

27. Cum se numeşte bărbatul care a fost ucis de evrei pentru că era creştin şi la a cărui ucidere a fost prezent Saul?

28. Cum se numeşte pruncul care i-a arătat mincinoşi pe cei 2 bătrâni care s-au pornit cu răutate împotriva Susanei?

29. Cum se numeşte proorocul care a mustrat pe regele David pentru actul său de crimă?

30. Cum se numeşte bărbatul care a luat locul lui Iuda în ceata apostolilor?

31. Cum se numeşte bărbatul care nu a fost ales în locul lui Iuda în ceata apostolilor?

32. Cum se numeşte apostolul care a fost eliberat din închisoarea lui Irod de către un înger al Domnului?